Links
🛠️

Utility

În categoria "Utility" sunt afișate comenzile care afișează informații despre statisticile covid/ ale unei țări, informații despre un anumit pokemon cât și altele.
Comandă
Descriere
/covid
Afișează statisticile Covid ale unei țări.
/help
Afișează comenzile acestui bot.
/pokedex
Arată informații despre un anumit pokemon.
/weather
Afișează informații vremii ale unui anumit oraș.
Last modified 1yr ago