🔨Moderation

În categoria "Moderation" sunt afișate comenzile care pot fi utilizate pentru a modera un server de discord prin intermediul diferitelor acțiuni care pot fi utilizate asupra userilor de pe server.

ComandăDescriere

/warnings list

Afișează toate warn-urile unui user.

/warnings clear

Șterge toate warn-urile unui user.

/warn

Oferă warn unui membru.

/mute

Oferă mute unui user.

/unmute

Scoate mute-ul unui user.

/kick

Dă afară un anumit user.

/softkick

Dă afară un anumit user și șterge-i toate mesajele.

/ban

Banează un user.

/unban

Scoate ban-ul unui user.

/nick set

Setează o poreclî unui user.

/nick reset

Resetează porecla unui user.

/clear all

Șterge toate tipurile de mesaje.

/clear attachments

Șterge un anumit număr de mesaje care conțin atașamente.

/clear bots

Șterge un anumit număr de mesaje trimis de către boți.

/clear links

Șterge un anumit număr de mesaje care conțin link-uri.

/clear user

Șterge mesaje de la un anumit user. Pot fi șterse maxim 99 de mesaje.

/voice mute

Acorda mute unui user de pe voice.

/voice unmute

Acorda unmute unui user de pe voice.

/voice deafen

Activează difuzorul unui user.

/voice undeafen

Dezactivează difuzorul unui user.

/voice move

Muta pe cineva de pe un voice channel pe altul.

/voice kick

Deconecteaza pe cineva de pe un voice channel.

Last updated