Links
🔨

Moderation

În categoria "Moderation" sunt afișate comenzile care pot fi utilizate pentru a modera un server de discord prin intermediul diferitelor acțiuni care pot fi utilizate asupra userilor de pe server.
Comandă
Descriere
/warnings list
Afișează toate warn-urile unui user.
/warnings clear
Șterge toate warn-urile unui user.
/warn
Oferă warn unui membru.
/mute
Oferă mute unui user.
/unmute
Scoate mute-ul unui user.
/kick
Dă afară un anumit user.
/softkick
Dă afară un anumit user și șterge-i toate mesajele.
/ban
Banează un user.
/unban
Scoate ban-ul unui user.
/nick set
Setează o poreclî unui user.
/nick reset
Resetează porecla unui user.
/clear all
Șterge toate tipurile de mesaje.
/clear attachments
Șterge un anumit număr de mesaje care conțin atașamente.
/clear bots
Șterge un anumit număr de mesaje trimis de către boți.
/clear links
Șterge un anumit număr de mesaje care conțin link-uri.
/clear user
Șterge mesaje de la un anumit user. Pot fi șterse maxim 99 de mesaje.
/voice mute
Acorda mute unui user de pe voice.
/voice unmute
Acorda unmute unui user de pe voice.
/voice deafen
Activează difuzorul unui user.
/voice undeafen
Dezactivează difuzorul unui user.
/voice move
Muta pe cineva de pe un voice channel pe altul.
/voice kick
Deconecteaza pe cineva de pe un voice channel.
Last modified 1yr ago