Links
🎵

Music

În categoria "Music" sunt afișate comenzile care pot fi utilizate pentru a asculta muzică pe serverul tău de discord, acesta poate reda melodii de pe youtube, spotify, radio, etc.
Comandă
Descriere
/bassboost
Setează nivelul de bassboost.
/loop
Repetă o melodie sau lista de redare.
/np
Afișează ce melodie este redată în prezent
/pause
Întrerupe melodia curentă.
/play
Dă play la o melodie de pe Youtube sau Spotify.
/queue
Afișează lista de redare.
/resume
Reia o melodie oprită.
/search
Caută o melodie de pe youtube.
/seek
Redă melodia la un anumit timp specificat.
/shuffle
Amestecă melodiile din lista de redare.
/skip
Treci la melodia următoare.
/stop
Oprește toate melodiile din lista de redare.
/volume
Setează volumul melodiei.