🤟Suggestion

Configurează sistemul de Sugestii pentru ca membrii serverul tău de discord să îți ofere sugestii către administratori.

ComandăDescriere

/suggest <sugestie>

Creează o sugestie pe server.

/suggestion status <on|off>

Activează / Dezactivează sistemul de sugestii.

/suggestion channel <#channel>

Configurează canalul de sugestii sau dezactivează-l.

/suggestion approve

Aprobă o sugestie.

/suggestion reject

Respinge o sugestie.

/suggestion appch

Setează un canal pentru sugestiile acceptate.

/suggestion rejch

Setează un canal pentru sugestiile respinse.

/suggestion staffadd

Adugă un rol administrativ pentru sugestii.

/suggestion staffremove

Șterge un rol administrativ pentru sugestii.

Last updated