Links
🤟

Suggestion

Configurează sistemul de Sugestii pentru ca membrii serverul tău de discord să îți ofere sugestii către administratori.
Comandă
Descriere
/suggest <sugestie>
Creează o sugestie pe server.
/suggestion status <on|off>
Activează / Dezactivează sistemul de sugestii.
/suggestion channel <#channel>
Configurează canalul de sugestii sau dezactivează-l.
/suggestion approve
Aprobă o sugestie.
/suggestion reject
Respinge o sugestie.
/suggestion appch
Setează un canal pentru sugestiile acceptate.
/suggestion rejch
Setează un canal pentru sugestiile respinse.
/suggestion staffadd
Adugă un rol administrativ pentru sugestii.
/suggestion staffremove
Șterge un rol administrativ pentru sugestii.
Last modified 1yr ago