🎫Ticket

Sistemul de tickete le permite utilizatorilor de pe server să creeze tickete pe server tău de discord și pentru a răspunde acestora și pentru a ușura munca pe server.

Configurație

  • /ticket setup: setează un nou mesaj pentru tickete;

  • /ticket log <#channel>: setează un canal de log pentru tickete;

  • /ticket limit <amount>: setează un număr maxim de tickete deschise concomitent;

  • /ticket closeall: închide toate ticketele deschise;

  • /ticket close: închide un anumit ticket.

Comenzile canalului de Tickete

  • /ticket add <userId|roleId>: adaugă un user/role la un ticket;

  • /ticket remove <userId|roleId>: înlătură un user/role de la un ticket.

Comenzi pentru categoria de Tickete

  • /ticketcat list: Afișează toate categoriile de tickete;

  • /ticketcat add <category> <name>: Crează un ticket întro anumită categorie;

  • /ticketcat remove <category>: Șterge o categorie a ticketelor.

Last updated