Links
⚙️

Admin

În categoria "Admin" sunt afișate comenzile ce sunt utilizate de către administratori, pentru a modera server-ul de discord.
Aceste comenzi pot fi utilizate numai de către membrii care au permisiunea: Manage Server / Gestionează server-ul.

Configurează Moderatorul Automat

Comandă
Descriere
/automodconfig status
Urmărește statusul Moderatorului Automat.
/automodconfig strikes <amount>
Stabilește numărul maxim de Avertismente înainte de a se lua o acțiune.
/automodconfig action <kick|mute|ban>
Setează acțiunea care urmează să fie efectuată după atingerea numărului maxim de Avertismente.
/automodconfig debug <on|off>
Activează Moderatorul Automat asupra mesajelor trimise de către Administratori / Moderatori.
/automodconfig whitelist
Afișează lista de canale care sunt setate ca permise.
/automodconfig whitelistadd <#channel>
Adaugă un canal în lista canalelor permise.
/automodconfig whitelistremove <#channel>
Înlătură un canal din lista canalelor permise
În mod implicit, evenimentele Moderatorului Automat sunt ignorate pentru membrii care au următoarele permisiuni, deoarece se presupune că aceștia sunt moderatori ai canalului / server-ului.
Kick_Members, Ban_Members, Manage_Server, Manage_Messages
Settings
Comandă
Descriere
/anti ghostping <on|off>
Trimite automat Mențiunile Fantomă pe un canal de Jurnale.
/anti spam <on|off>
Activează sau dezactivează detectarea antiscam.
/anti massmention <on|off> [threshold]
Stabilește numărul maxim de mențiuni ale membrilor permis per mesaj.
Autodelete
Comandă
Descriere
/autodelete attachments <on|off>
Activează sau dezactivează ștergerea automată a atașamentelor
/autodelete invites <on|off>
Activează sau dezactivează trimiterea de invitații Discord pe server.
/automod links <on|off>
Activează sau dezactivează trimiterea de link-uri pe server.
/automod maxlines <amount>
Stabilește numărul maxim de rânduri permise pentru fiecare mesaj.
De fiecare dată când un membru încearcă să încalce regula automată, primește un avertisment. La atingerea numărului maxim de avertismente (implicit 5), se efectuează acțiunea de moderare (implicit MUTE) asupra acestuia.

Canal de Contorizare

 • Descriere: Configurați canalul de contorizare pe server.
 • Utilizare: /counter <users/members/bots> <name>
 • Tipuri de contorizări disponibile:
  • USERS: numărul total de utilizatori ai serverului (Membrii + Boți);
  • MEMBERS: numărul total de membrii;
  • BOTS: numărul total de boți.

Limită Avertismente

 • !maxwarn limit <cantitate> Setează numărul maxim de warn-uri pe care le poate primi un membru înainte de a întreprinde o acțiune.
 • !maxwarn action <mute|kick|ban> Setează acțiunea care trebuie efectuată după primirea numărului maxim de warn-uri.

Traducere Mesaje

Activarea acestei funcții va permite membrilor să reacționeze pur și simplu la orice mesaj cu un emoji cu steagul țării, traducând conținutul mesajului în limba specifică steagului ales.
 • Description: Configurează traducerea mesajelor într-o altă limbă.
 • Utilizare:
  • /flagtr <on|off>
  • /flagtranslation <on|off>

Jurnal de Moderare

 • Descriere: Activeză sau dezactivează Mod Log-urile.
 • Utilizare: /modlog <#channel> <on|off>

Întâmpinare

Welcome
Farewell
/welcome status <on|off>
 • Activează sau dezactivează mesajul de bun venit.
/welcome channel <#channel>
 • Configurează canalul pe care vor fi trimise mesajele de bun venit.
/welcome preview
 • Trimite o previzualizare a mesajului de bun venit.
/welcome desc <content>
 • Configurează o descriere a mesajului de bun venit.
/welcome footer <content>
 • Setează un mesaj de subsol pentru mesajul de bun venit.
/welcome thumbnail <on|off>
 • Activează sau dezactivează miniatura mesajului de bun venit.
/welcome color <#hex>
 • Setează o culoare pentru mesajul de bun venit.
/welcome image <image-url>
 • Încorporează o imagine în mesajul de bun venit.
/farewell status <on|off>
 • Activează sau dezactivează mesajul de rămas bun.
/farewell channel <#channel>
 • Configurează canalul pe care vor fi trimise mesajele de rămas bun.
/farewell preview
 • Trimite o previzualizare a mesajului de rămas bun.
/farewell desc <content>
 • Configurează o descriere a mesajului de rămas bun.
/farewell footer <content>
 • Setează un mesaj de subsol pentru mesajul de rămas bun.
/farewell thumbnail <on|off>
 • Activează sau dezactivează miniatura mesajului de rămas bun.
/farewell color <#hex>
 • Setează o culoare pentru mesajul de rămas bun.
/farewell image <#image-url>
 • Încorporează o imagine pentru mesajul de rămas bun.
Conținut permis pentru mesajele de Welcome/Farewell
 • \n : Linie nouă
 • {server} : Nume Server
 • {count} : Contorizate Membrii Server
 • {member:nick} : Nickname Membru
 • {member:name} : Nume Membru
 • {member:dis} : Membru Discriminator
 • {member:tag} : Tag Membru
 • {member:avatar} : Member Avatar URL
 • {inviter:name} : Nume Invitator
 • {inviter:tag} : Tag Invitator
 • {invites} : Invitații invitator

Roluri de reacție

Crează un rol de reacție
 • Descriere: Creează un rol de reacție pentru a reacționa la un emoji și pentru a primii un rol automat.
 • Utilizare: /addrr <#channel> <message> <role> <emote>
Înlătură un rol de reacție
 • Descriere: Elimină rolul de reacție din acest server.
 • Utilizare: /removerr <#channel> <message>
Last modified 1yr ago